BELONGING - NATIONAL THEATRE TOUR MAY & JUNE 2016

BELONGING

Inspiring, moving and full of hope, Belonging is a powerful new play that follows the lives of two families as they discover that love and laughter don’t have to stop because of dementia. This bilingual production is based on the real stories of people living with dementia, their families and carers. Belonging dispels the myths of dementia and shines a light on how together we can create a dementia-friendly Wales. 

“It was absolutely amazing! Everyone needs to see this and gain insight”
 
Audience member, Cardiff

Belonging will be touring to theatres throughout Wales during May and June 2016.

Supported by the Arts Council of Wales, Baring Foundation, Gwanwyn, Chapter and the Torch Theatre

Re-Live yn cyflwyno

PERTHYN

Ysbrydoledig, teimladwy a llawn gobaith. Mae Perthyn yn ddrama newydd, bwerus sy'n dilyn bywydau dau deulu wrth iddyn nhw ddarganfod nad yw cariad a chwerthin yn gorfod dod i ben oherwydd dementia. Cynhyrchiad dwyieithog yw hwn sy'n seiliedig ar straeon gwir gan bobl sy'n byw efo dementia, eu teuluoedd a'u gofalwyr. Mae Perthyn yn gwaredu'r rhagfarnau ac yn goleuo llwybr i newid ein rhagdybiaethau am dementia i greu genedl sy’n deall dementia.

 Fydd Perthyn yn teithio theatrau ledled Cymru yn ystod mis Mai a Mehefin 2016.

Cefnogwyd gan Cyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad Baring, Gwanwyn, Chapter a Theatr Torch