INNOVATIVE DEMENTIA TRAINING USING THE POWER OF THEATRE

Belonging is a bilingual play that reflects the real life experiences of people living with dementia, family members and the working lives of health and social care workers.

Belonging has been designed as a powerful, cost-effective approach to dementia training by using high-quality theatre to implement theory and knowledge into practice.  Belonging promotes a positive change in attitudes, and greater  knowledge and compassion for people living with dementia than more traditional dementia training.

Click on the venue below for more information and to book tickets.

To reserve 10 or more tickets, please ring the Box Office direct, they can invoice your department/organisation.

Chapter Arts Centre - 26th - 5th May CARDIFF - 029 2030 4400

Torch Theatre - 10th - 12th May MILFORD HAVEN - 01646 695 267

Theatr Clwyd - 15th - 19th May MOLD - 01352 701521

Taliesin Arts Centre - 23rd - 25th May SWANSEA - 01792 602060

Borough Theatre - 6th June ABERGAVENNY - 01873 850 805

Learning outcomes:                                                                                                                    

Increases knowledge and understanding of dementia                                              

Removes the myths and stigma surrounding the illness                                                

Shares knowledge about behaviour that can be ‘seen’ as challenging                          

Validates the health and social care workers’ experience                                                  

Promotes compassionate communication                                                            

Addresses the needs of Welsh language speakers living with dementia

Demonstrates the importance of knowing a person’s life story

Belonging reflects the provisions, principles and vision set out in:                                 

The Social Services and Wellbeing (Wales) Act 2014                                                        

Good Work – A Dementia Learning and Development Framework for Wales (2016)

Dementia Action Plan for Wales (Welsh Government, 2018-22)

“The best dementia training I’ve attended in 40 years” Nurse practitioner

“Informative and inspiring. Brilliant training” Care worker

For further information or to talk through your requirements, please contact: Karin Diamond, Re-Live Co-Director.

E: Karin@re-live.org.uk

 

HYFFORDDIANT DEMENTIA ARLOESOL YN DEFNYDDIO PWER THEATR

Drama ddwyieithog yw PERTHYN sydd yn adlewyrchu profiadau bywyd go iawn y bobl sydd yn byw gyda dementia, aelodau o’r teulu a bywydau gwaith y gweithwyr iechyd a chymdeithasol.

Cynlluniwyd yr hyfforddiant fel dull pwerus, cost-effeithiol o hyfforddiant dementia drwy ddefnyddio theatr ansawdd uchel iweithredu theori & gwybodaeth i mewn i ymarfer.

COST: £10 y person

AMSER HYFFORDDIANT: 2 awr

Mae PERTHYN yn fwy tebygol o ennyn newid dyfnach mewn agweddau, a datblygiad mwy o ymwybyddiaeth a thrugaredd nag hyfforddiant dementia mwy traddodiadol.

PWY ALL ELWA O’R HYFFORDDIANT YMA?

Timoedd galluogi, gweithwyr gofal, gweithwyr gofal cartref, rheolwyr gofal, rheolwyr gofal cartref, uwch ofalwyr, goruchwylwyr, goruchwylwyr gofal dydd, gweithwyr gofal dydd, gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr cynnal A clinigwyr, staff y cyngor a swyddogion strategol.

CANLYNIADAU DYSGU

Bydd PERTHYN yn:

·      cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth am ddementia

·      ystyried anghenion y siaradwyr iaith Gymraeg gyda dementia

·      dileu’r mythau a’r stigma ynghylch y salwch

·      rhannu gwybodaeth ynglŷn ag ymddygiad sydd i’w ‘weld’ yn heriol

·      gwirio profiad y gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol

·      ymchwilio safbwynt y teuluoedd a ffyrdd newydd o weithio gyda theuluoedd

·      datblygu hyder yr hyfforddwyr i ddefnyddio sgiliau cyfathrebu di-eiriau

·      amlygu'r pwysigrwydd o amgylchedd a threfn

·      hyrwyddo cyfathrebu trugarog

·      dangos y pwysigrwydd o wybod stori bywyd person

E: Karin@re-live.org.uk     

Karin Diamond, Cydgyfarwyddwr Re-Live: