WINNER OF BEST MALE PERFORMANCE  & BEST DIRECTOR
WALES THEATRE AWARDS (2017) 
                                              
                                                                   
Belonging is a powerful new play that follows the lives of two families affected by dementia. It is inspired by Re-Live's creative work with people living with dementia, families and professional carers over the last 7 years.

Written by Karin Diamond (Co-Direcor of Re-Live) and directed by Peter Doran (Grav, Oh Hello!, Who's Afraid of Rachel Roberts?Belonging dispels the myths of dementia and shines a light on how dementia-friendly communities can be created just by being yourself, being in the moment…belonging.

Supported by the Arts Council of Wales, Baring Foundation, Gwanwyn, Chapter and the Torch Theatre Company.

"Belonging is an important piece of theatre. Beautiful and genuine"  ★★★★★                   Wales Online review in full here                                         

"Life affirming drama....entirely remarkable"  ★★★★★                                                          Buzz Magazine review in full here                                                      

"This is 75 minutes of live theatre that everybody should see, and certainly one of the most affecting plays I have been privileged to see"                                                                                             Steve Stratford review in full here     

"Go and see this excellent play. Yes, you will learn more and appreciate the humanity of dementia.. However, you will also experience and enjoy a damned good piece of theatre"                                                                                                                                                      Arts Scene Wales review in full here

 

Yn ysbrydoledig a chynhyrfus, mae Belonging yn ddrama bwerus newydd sydd yn dilyn bywydau dau deulu wrth iddynt ddarganfod nad yw cariad a chwerthin yn dod i ben oherwydd cychwyniad dementia.  

Mae’r cynhyrchiad dwyieithog yma wedi ei seilio ar gyfweliadau dwfn â phobl sydd yn byw gyda dementia, aelodau o’r teulu a gofalwyr proffesiynol. Mae Perthyn yn chwalu’r chwedlau am ddementia ac mae’n taflu golau ar ba mor ddementia–gyfeillgar gall Cymru i fod ond eich bod yn chi eich hun, bod yn y foment... perthyn. 

"Mae Perthyn yn mynd â ni tu fewn i brofiadau rhai o’r bobl sydd yn byw gyda dementia. Mae’n ein goleuo ni yn ein herio ac yn ein difyrru ar yr un pryd. Byddwch yn barod ar gyfer peth chwalu chwedl!" - Mark Jones, Cynghorwr Gofal Dementia, Gwasanaeth Younger Onset Dementia, Caerdydd.

Drama newydd wedi ei hysgrifennu gan Karin Diamond a’i chyfarwyddo gan Peter Doran (Grav, Oh Hello!, Who's Afraid of Rachel Roberts?), mae Perthyn yn gwbl gyraeddadwy ar gyfer siaradwyr Cymraeg a’r di-Gymraeg.

Wedi ei chefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad Baring, Gwanwyn, Chapter a Chwmni Theatr y Torch.