Following sell-out performances in 2016, and its storming success at the Wales Theatre Awards (winning Best Actor for Llion Williams and Best Director for Peter Doran), Belonging makes a triumphant return to the stage.

Written by Karin Diamond (nominated for Best Playwright, Wales Theatre Awards), Belonging follows the lives of two families as they discover that love and laughter don't have to stop because of dementia.

Don't miss one of the most powerful and uplifting plays of the year, with performances that will make you laugh and cry in equal measure.

Due to generous support from the Arts Council of Wales, ticket prices for this production are available for just £10.

Touring nationwide between April and June 2018.

“Excellent performances…profoundly involving” ★★★★★ British Theatre Guide

“An important piece of theatre, beautiful and genuine” ★★★★★ The Western Mail

                                                                                 

"Go and see this excellent play. Yes, you will learn more and appreciate the humanity of dementia.. However, you will also experience and enjoy a damned good piece of theatre" Arts Scene Wales review in full here                                                                                                                                                  

"This is 75 minutes of live theatre that everybody should see, and certainly one of the most affecting plays I have been privileged to see"  Steve Stratford

Yn ysbrydoledig a chynhyrfus, mae Belonging yn ddrama bwerus newydd sydd yn dilyn bywydau dau deulu wrth iddynt ddarganfod nad yw cariad a chwerthin yn dod i ben oherwydd cychwyniad dementia.  

Mae’r cynhyrchiad dwyieithog yma wedi ei seilio ar gyfweliadau dwfn â phobl sydd yn byw gyda dementia, aelodau o’r teulu a gofalwyr proffesiynol. Mae Perthyn yn chwalu’r chwedlau am ddementia ac mae’n taflu golau ar ba mor ddementia–gyfeillgar gall Cymru i fod ond eich bod yn chi eich hun, bod yn y foment... perthyn. 

"Mae Perthyn yn mynd â ni tu fewn i brofiadau rhai o’r bobl sydd yn byw gyda dementia. Mae’n ein goleuo ni yn ein herio ac yn ein difyrru ar yr un pryd. Byddwch yn barod ar gyfer peth chwalu chwedl!" - Mark Jones, Cynghorwr Gofal Dementia, Gwasanaeth Younger Onset Dementia, Caerdydd.

Drama newydd wedi ei hysgrifennu gan Karin Diamond a’i chyfarwyddo gan Peter Doran (Grav, Oh Hello!, Who's Afraid of Rachel Roberts?), mae Perthyn yn gwbl gyraeddadwy ar gyfer siaradwyr Cymraeg a’r di-Gymraeg.

Wedi ei chefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad Baring, Gwanwyn, Chapter a Chwmni Theatr y Torch.