WALES THEATRE AWARDS 2017

WINNER OF BEST MALE PERFORMANCE (Llion Williams) 

BEST DIRECTOR (Peter Doran) 

'Belonging is an important piece of theatre. Beautiful and genuine’  ★★★★★            Wales Online review in full here: http://goo.gl/y0FVlA                                            

'Life affirming drama....entirely remarkable"  ★★★★★ Buzz Magazine http://goo.gl/TNQoFe                                                            

'This is 75 minutes of live theatre that everybody should see, and certainly one of the most affecting plays I have been privileged to see' Steve Stratford review in full here: http://bit.ly/2a0cUdR                                                                                             

"Go and see this excellent play. Yes, you will learn more and appreciate the humanity of dementia.. However, you will also experience and enjoy a damned good piece of theatre"    Arts Scene Wales review in full here: http://goo.gl/Gz3mm9

Belonging is a powerful new play that follows the lives of two families as they discover that love and laughter don’t have to stop because of dementia.This bilingual production is based on Re-Live's in-depth interviews with people living with dementia, family members and professional carers. Belonging dispels the myths of dementia and shines a light on how a dementia-friendly Wales can be created just by being yourself, being in the moment…belonging.

A brand new play written by Karin Diamond and directed by Peter Doran (Grav, Oh Hello!, Who's Afraid of Rachel Roberts?), Belonging is entirely accessible for Welsh and non-Welsh speakers alike.

Supported by the Arts Council of Wales, Baring Foundation, Gwanwyn, Chapter and the Torch Theatre Company.

Yn ysbrydoledig a chynhyrfus, mae Belonging yn ddrama bwerus newydd sydd yn dilyn bywydau dau deulu wrth iddynt ddarganfod nad yw cariad a chwerthin yn dod i ben oherwydd cychwyniad dementia.  

Mae’r cynhyrchiad dwyieithog yma wedi ei seilio ar gyfweliadau dwfn â phobl sydd yn byw gyda dementia, aelodau o’r teulu a gofalwyr proffesiynol. Mae Perthyn yn chwalu’r chwedlau am ddementia ac mae’n taflu golau ar ba mor ddementia–gyfeillgar gall Cymru i fod ond eich bod yn chi eich hun, bod yn y foment... perthyn. 

"Mae Perthyn yn mynd â ni tu fewn i brofiadau rhai o’r bobl sydd yn byw gyda dementia. Mae’n ein goleuo ni yn ein herio ac yn ein difyrru ar yr un pryd. Byddwch yn barod ar gyfer peth chwalu chwedl!" - Mark Jones, Cynghorwr Gofal Dementia, Gwasanaeth Younger Onset Dementia, Caerdydd.

Drama newydd wedi ei hysgrifennu gan Karin Diamond a’i chyfarwyddo gan Peter Doran (Grav, Oh Hello!, Who's Afraid of Rachel Roberts?), mae Perthyn yn gwbl gyraeddadwy ar gyfer siaradwyr Cymraeg a’r di-Gymraeg.

Wedi ei chefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad Baring, Gwanwyn, Chapter a Chwmni Theatr y Torch.